2021-02-12

Domstolsverket

Vi är glada att kunna meddela nyheten att Admin har vunnit Domstolsverkets upphandling av Prenumerationstjänster för Sveriges Domstolar i konkurrens med de traditionella prenumerationsförmedlarna. Vi har nu tagit steget in på den offentliga marknaden och har möjlighet att erbjuda moderna system och stora besparingar även till myndigheter och offentlig sektor. Välkomna till Admin!