2023-11-21

PwC och Admin

Vi är glada och stolta över att tillkännage att PwC väljer Admin som sin strategiska partner för informationsförsörjning.

PwC är marknadsledande inom revision och rådgivning med 3 000 medarbetare i Sverige. Deras syftet är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem, och deras värderingar genomsyrar allt de gör. PwC finns i 152 länder med 364 000 medarbetare, och kan därmed dela med sig av kunskap och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl kunder som samhället i stort.

Vi ser fram mot ett långvarigt och framgångsrikt samarbete, och varmt välkomna till oss.