2020-06-18

Nu Länsförsäkringar

Admin är stolta att kunna välkomna Länsförsäkringar till oss. Länsförsäkringar består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Genom respektive länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet inom bank, försäkring, pension och fastighetsförmedling. Varje länsförsäkringsbolag ägs lokalt av sina försäkringskunder. Vi hjälper nu Länsförsäkringar att göra bättre inköp gällande deras informationsförsörjning av tidningar/tidskrifter, nyhetsbrev, databaser och böcker. Inte bara bättre inköp utan också bättre hantering genom de system och rutiner som vi tillhandahåller. Vi önskar er varmt välkomna till en enklare arbetsvardag med oss!

länsförsäkringar väljer admin som ny förmedlare för prenumerationer, prenax, prenax.se, lmprenax, lminfo, libnet