2018-02-07

Fyra byårer i ett

BBS Group, som består av Berntzon Bylund, Mindsmakers, Socialminds och Wonderland, har valt att samordna sin inköp via Admin. Vi hjälper BBS-koncernen att få en enklare och effektivare inköpsstruktur samt en förenklad fakturering och administration. Välkomna till en effektivare arbetsvardag med Admin!