2018-04-01

Ingen internfakturering

Admin släpper ny funktion för företag med flera dotterbolag, hyresgäster, projektreferenser och andra finansiella uppdelningar som resulterar i intern- eller vidarefakturering. Kontakta oss om du vill ta del av denna nya funktion där inköp och förbrukning delas upp på olika betalare automatiskt.