2017-11-14

Diös väljer Admin

Diös som är norra Sveriges största privata fastighetsbolag, med cirka 347 fastigheter och huvudkontor i Östersund, har valt Admin för sina kontor. Tack för ert förtroende och välkommen till en enklare arbetsvardag med oss!