2019-02-21

Digitalmomsen sänks

Momsen på digitala publikationer sänks från 25% till 6% den 1 juli 2019. Beslutet innebär att digitala tidningar, böcker och andra digitala informationskällor kommer lyda under samma momssats som de tryckta tidningarna och böckerna har gjort. Ett steg i rätt riktning för att få fler att välja det mer miljövänliga, digitala alternativet.